בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר אלכסנדר רובינסקי

המחלקה למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית, הפקולטה לרפואה
02-26758328
alexander.rouvinski@mail.huji.ac.il

1. Studying virus entry into the host cells for mosquito transmitted viruses: dengue, Zika, West Nile

2. Design and generation of recombinant viral proteins and virus like particles for vaccination and diagnostic purposes.

3. Construction of recombinant viral reporter systems to study inhibitors and neutralizing antibodies.and analysis of molecular mechanisms of virus neutralization

4. Virus Host interaction and host restriction barriers that define virus tropism