בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר אלכס לוין

המחלקה למדעי הצמח
המכון למדעי החיים
02-6586543
AlexLevine@huji.ac.il

  1. genetic manipulation of the sink strength of plants by increased trafficking of biosynthates to vacuoles.
  2. Improved oil content in crops by genetic alterations of intracellular vesicle trafficking pathways in plants.
  3. Improved tolerance of plants to abiotic stresses, such as salinity, temperature, drought.
  4. Plant – pathogen interactions