בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' חנה בן-בסט

המחלקה לכירורגיה ניסויית
02-6758129
benbassat@md.huji.ac.il
  1. הביוטכנולוגיה של יצירת עור אדם בתרבית רקמה ליישום קליני במצבים של חסר עור כוויות.
  2. הביוטכנולוגיה של שימור ושחזור עור אדם לטיפול בכוויות קשות.
  3. אפיון ביולוגיה של תחליפי עצם, ליישום קליני במצבים של חסר עצם.
  4. מעכבי טירזין קינזות -סיפוסטינים כתרופות חכמות נגד תהליכי התרבות בלתי מבוקרים, פסוראזיות וממאירות.
  5. הנדסת רקמות כדגם ללמוד הבקר של תהליכי התרבות תאים