בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' יהודה כהן

המחלקה למדעי הצמח והסביבה
המכון למדיע החיים
02-6585110
yehucoh@vms.huji.ac.il
  1. מעקב אחר התפתחות ביופילם חיידקי בממברנות אוסמוזה הפוכה
  2. במערכות התפלה על מי-ים ופיתוח שיטות לערוב ביופי