בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' ישעיהו ארקין

המחלקה לכימיה ביולוגית, המכון למדעי החיים
02-6584329
arkin@huji.ac.il

חקר מבנה ותפקוד של חלבוני ממברנה של נגיפים. פיתוח תרופות אניטיויראליות

ופיענוח מנגנוני עמידות של הנגיף כנגד התרופות