בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' לאו יוסקביץ

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
02-549-4544
josko@cs.huji.ac.il

The Computer Aided Surgery and Medical Image Processing (CASMIP) laboratory conducts groundbreaking interdisciplinary research to develop innovative computer-based methods for assisting clinicians in the diagnosis, planning, execution, and evaluation of medical and surgical procedures. We follow a synergistic methodology, which consists of developing the basic building blocks for computer-aided radiology and surgery while simultaneously developing solutions for specific clinical applications. The CASMIP laboratory conducts basic and applied interdisciplinary research in close collaboration with leading conducts basic and applied interdisciplinary research in close collaboration with leading hospitals, universities, and companies in Israel and abroad. It has an established record of industrial collaboration and technology transfer for 15 years.

The main clinical areas of research include Medical Imaging, Diagnostic and Interventional Radiology, Neurosurgery, and Orthopaedics. The technical areas include surgical navigation, Radiology, Neurosurgery, and Orthopaedics. The technical areas include surgical navigation, medical robotics, multimodal registration, anatomy and pathology segmentation, medical image processing, patient-specific medical modeling, and medical content-based image retrieval.