בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

דר' סטפן ברוקה

המחלקה לפתולוגיה
בי"ח הדסה עין-כרם
02-6758203
sbrocke@md.huji.ac.il
  1. What are the structural and effector mechanisms involved in pathogen- ediated modulation of inflammatory autoimmune diseases ?
  2. Which molecules are involved in inflammatory lesion formation in the central nervous system and other target organs during the course of autoimmunity.
  3. immunologic . Are the pathogenetic cocepts evolving from animal experiments, pathologic and studies a basis for the desing of new immunotherapeutic modalities in autoimmune diseases?