בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר צבי באטוס

מכון למדעי החיים וביה"ס למדעי המחשב
02-5494537
tsevi.beatus@mail.huji.ac.il
  • תעופה בחרקים
  • זרימה מסביב לכנפיים מנפנפות
  • התקני זרימה מיקרו-פלואידיים