בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' שלמה רותם

המחלקה לוירולוגיה מולקולרית
המכון למיקרוביולוגיה
02-6758148
rottem@cc.huji.ac.il

  1. לירוליפידים בעלי פעילות ביולוגית בקרומים חיידקים.
  2. העברת מקרומולקולות לתאים אאוקריטים ע"י איחוי.