מידע למתעניין

ביוטכנולוגיה הנה הפעילות המדעית האינטגרטיבית של מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית והנדסה ביוכימית, המכוונת ליישום טכנולוגי (תעשייתי) של הפוטנציאל הביולוגי הטמון במיקרואורגניזמים ותאים צימחיים ואנימליים ובמרכיביהם, כולל ייצור תרופות בשיטו ת אלו.

החוג ללימודי מוסמך בביוטכנולוגיה הינו חוג אינטרדיסציפלינרי ועל-פקולטאי, משותף לפקולטות למדעי הטבע, רפואה,רפואת שיניים וחקלאות.

מטרת התוכנית הנה להעניק למסיימים רקע בסיסי חזק, מעודכן בנושאים העיקריים בביוטכנולוגיה, עם מומחיות מסוימת בשטח ספציפי של הביוטכנולוגיה ולספק בידיהם את הכלים הבסיסיים כדי להקלט בתעשייה הביוטכנולוגית או ללימודי המשך. במהלך התכנית יוכשרו המשתתפים לעסו ק במחקר ובהכרת ניהול המחקר התעשייתי-יישומי. למסיימים תהיה הכשרה מצומצמת במנהל, אך תהיה להם לשון משותפת עם אנשי הנדסה ומנהל בתעשייה.

תלמידי החוג יעסקו במחקרים בעלי אופי יישומי, האמורים להגביר את הזיקה בין האוניברסיטה והתעשייה.

על-מנת להבטיח רמה גבוהה של לימודי "מוסמך" ו"דוקטור" הדרושה כדי ליצור יכולת בביוטכנולוגיה בישראל המסוגלת להתחרות בעולם, יתקבלו לתוכנית תלמידים בעלי רקע מתאים והישגים גבוהים בתואר הראשון. בדרך-כלל תלמידים אלה ייקחו במסגרת לימודי ה"בוגר" קורסים של האוניברסיטה העברית המתוארים להלן (ראה "דרישות מוקדמות"), או קורסים שווים/מקבילים במוסד אחר. בוגרים שלא השלימו את מכסת הדרישות המוקדמות במלואה, יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת.

לאור האופי האינטרדיסציפלינרי של הביוטכנולוגיה, יתקבלו לחוג גם תלמידי תואר ראשון במדעים המדויקים ובהנדסה, כמו כן יכולים להתקבל לחוג, תלמידים בעלי תואר "בוגר" במקצועות רפואיים, משפטים וכלכלה, המעונינים להמשיך בביוטכנולוגיה. בוגרים, שהכשרתם הקודמת אינה בביולוגיה, יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של החוג, ותוטל עליהם מכסת לימודי השלמה עד 30 נ"ז.

משך הלימודים לתואר "מוסמך" יהיה 24 חודשים.

משך הלימודים לתואר "דוקטורט" יהיה 5-6 שנים.

אירגון התוכנית

תוכנית לימודיו של כל תלמיד מורכבת מלימודי חובה, ולימודי בחירה מתוך רשימה מוצעת. תלמיד זכאי לתואר אם השלים בהצלחה מכסה של לפחות 30 נ"ז ואת עבודת המחקר. לימודי הבחירה ייקבעו בתיאום עם המורה המנחה בעבודת ה"מוסמך" או בהעדרו עם יו"ר החוג. ניתן לבחור מספר קטן של קורסי בחירה שלא מופיעים ברשימה המצורפת בהמשך, באישור מוקדם של יו"ר החוג. תלמיד החוג רשאי ללמוד קורסים בכל שלושת הפקולטות הקשורות בחוג (הפקולטה למתימטיקה ולמדעי הטבע, הפקולטה לחקלאות, הפקולטה מוקדם של יו"ר החוג. תלמיד החוג רשאי ללמוד קורסים בכל שלוש הפקולטות, ורפואת שיניים .

עבודת מחקר

לאחר יצירת התקשרות עם מורה-מנחה, יגיש התלמיד, באישורו של המורה המדריך, הצעת תוכנית עבודה לועדת הלימודים של החוג. הועדה תבדוק התאמת התוכנית לביוטכנולוגיה ותיתן את אשורה באם ההצעה עומדת בקריטריונים שנקבעו על ידה. יש למצוא מנחה לפני הקבלה ללימודים ולהגיש את תכנית המחקר עד סוף הסמסטר השני של שנה א'

מלגות

לחוג לביוטכנולוגיה יש מאגר מלגות שנתי ייחודי לחוג עבור תלמידי המוסמך לפי מדרג ציונים ומספר המלגות המוקצה.

יש להסביר למנחה הייעודי כי יש סיכוי לקבלת מלגה מהחוג לביוטכנולוגיה, אך המגלה אינה מובטחת בזמן ההרשמה מפני שאז עדיין לא ידוע מה מספר התלמידים והמדרג שלהם.

במסגרת מלגות אלו קיימתו גם מלגות הצטיינות היכולות להגיע עד לסכום של 6 אלף ש"ח לחודש, לאחר בחירת הזכאים והחייבות המנחה לשלם את חלקו.

תלמידי החוג יקבלו למלגות ופרסים עפ"י הקריטריונים המקובלים בפקולטה בה הינם מבצעים את עבודת המחקר

ולפי הכללים האוניברסיטאים למלגות לתארים מתקדמים: https://academic-secretary.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/mihya_2019.pdf

מלגות החוג  לביוטכנולוגיה יכולות לבוא במקום או בנוסף למלגות הנוספות.

תלמידי מוסמך באוניברסיטה העברית זכאים לפטור שכר לימוד על פי הכללים האוניברסיטאים: https://studentsadmin.huji.ac.il/exempt/4

מסלול ישיר לדוקטורט

קבלת תלמידים ללימודים במסלול זה תתואם עם ראש החוג. דרישות הקבלה ללימודים למסלול זה זהות לאלו המקובלות בפקולטה בה התלמיד מבצע את עבודת המחקר שלו.

על התלמיד לסיים בהצלחה את כל דרישות הלימודים של החוג (להוציא את עבודת גמר). בעת המעבר של התלמיד לשלב ב' בדוקטורט, יוענק לו התואר " מוסמך בביוטכנולוגיה".

הרצאה

על התלמידים להרצות על עבודת המחקר שלהם במהלך לימודיהם לתואר; קיום הרצאה זו הוא תנאי לסיום הלימודים. ההרצאה יכולה להתקיים במחלקה או המכון בומתבצעת עבודת המחקר, או במסגרת כנס מדעי. על התלמיד לספק למזכירות החוג לביוטכנולוגיה אישור ממנחה עבודת הגמר על קיום ההרצאה ועל המסגרת בה ניתנה.

בחינת הגמר

התלמיד יגיש את בקשתו להבחן לכל המאוחר חודש לפני המועד בו רצונו להבחן בבחינת-הגמר. לאחר הגשת טיוטת עבודת-הגמר ליו"ר החוג, ייקבע מועד בחינת-הגמר. בבחינת הגמר ישתתפו שלושה בוחנים, שאחד מהם יהיה מדריך עבודת הגמר. הבחינה תכלול את נושא עבודת-הגמר, וכן תבחן ידיעה בתחומים אותם למד התלמיד והבנת נושאים ביוטכנולוגיים.

דרישות מוקדמות

יתקבלו תלמידים שלימודי ה"בוגר" שלהם כללו את הקורסים הבאים: כימיה, כימיה אורגנית, ביולוגיה של התא, ביוכימיה (כולל מעבדה), מיקרוביולוגיה, גנטיקה, ביולוגיה מולקולרית. הקורסים חייבים להיות בהיקפים התואמים פחות או יותר את ההיקפים הנהוגים באוניברסיטה העברית. תנאי קבלה נוספים ניתן לקבל במזכירות החוג.

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

ראש החוג, פרופ' בועז תירוש טלפון 026758730 דוא"ל boazt@ekmd.huji.ac.il

 מזכירת החוג, מרגלית פינגרהוט טל: 02-6586006 דוא"ל margalitf@savion.huji.ac.il

 

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות לחוג מועמדים עם תואר ראשון בציון 80 לפחות בתחומים ביולוגיים, או במדעים מדויקים. מועמדים בעלי תואר בוגר שהכשרתם הקודמת אינה מספיקה לתחום הביוטכנולוגיה יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של החוג ועשויים להידרש ללימודי השלמה. מספר המקומות בחוג מוגבל.

מועמדים ללימודי השלמה

מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעונינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

למידע נוסף ללימודי השלמה לחצו כאן

המועמדים צריכים להחליט באיזו פקולטה ירצו לבצע את עבודה המחקר לאחר שנת ההשלמה, מפני שלכל פקולטה יש נהלי לימודי השלמה שונים, ולפיהם יש לבחור את לימודי ההשלמה הנדרשים:

הפקולטה למדעי הטבע 

http://science.huji.ac.il/he/MscStudies

הפקולטה לחקלאות

תנאי קבלה למסלול המחקרי | סטודנטים - לימודים ונהלים (huji.ac.il)

הפקולטה לרפואה

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/regulations/regulationsBioMed/Pages/postgraduate.aspx

דרישות מוקדמות ל- PhD על פי דרישות היחידה לתלמידי מחקר:

http://www.research-students.huji.ac.il/

 

מדריך לעבודת המחקר

על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר, מתוך רשימת חברי החוג, או מכלל חוקרי האוניברסיטה מארבע הפקולטות הניסוייות (טבע, חקלאות,רפואה ורפואת שיניים ), כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים.

רשימת חברי החוג מופיעה באתר האינטרנט של החוג לביוטכנולוגיה על-פי שיוכם לפקולטות. את רשימת חברי החוג תוכלו למצוא באתר זה, על-פי שיוך פקולטאי  חברי החוג לביוטכנולוגיה לפי שיוך פקולטות

אפשר למצוא מנחה מבין כלל חוקרי האוניברסיטה. ראו מטה את רשימת היחידות מהן ניתן לבחור מנחה:

יש לשלוח למזכירות החוג בדוא"ל אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר במסגרת הלימודים בחוג (איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לחוג).

הפקולטה לחקלאות:

https://hafakulta.agri.huji.ac.il/%

מכון וולקני:

https://app.agri.gov.il/OpenDay2018/

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע:

המכון למדעי החיים:

https://www.bio.huji.ac.il/he/ResearchGroups

לפי מחלקות: https://www.bio.huji.ac.il/he/units_main

המכון לכימיה:

https://chemistry.huji.ac.il/personal/faculty

המכון למדעי כדור הארץ:

https://earth.huji.ac.il/people/%D7%A1%D7%92%D7%9C/%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99

המכון לפיסיקה:

http://www.phys.huji.ac.il/people_faculty

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב:

http://www.cs.huji.ac.il/he/people/faculty

הפקולטה לרפואה:

כלל החוקרים: רפואה ורוקחות

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/research/Pages/faculty.aspx

לפי מגמות:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/education/curriculumBioMed/Pages/biochemistryResearchersList.aspx

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/education/curriculumBioMed/Pages/biologyResearchersList.aspx

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/education/curriculumBioMed/Pages/geneticsResearchersList.aspx

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/education/curriculumBioMed/Pages/microbiologyResearchersList.aspx

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/education/curriculumBioMed/Pages/neurobiologyResearchersList.aspx

חוקרי הדסה:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/research/Pages/hadassahResearchers.aspx

המכון למחקר רפואי:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/imric/Pages/academicStaff.aspx

בית הספר לרוקחות:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/pharmacy/research/Pages/faculty.aspx

הפקולטה לרפואה שיניים:

מדעים ביו-רפואיים:

https://dental.huji.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D

לפי מעבדות:

https://dental.huji.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F

מחקרים ביוטכנולוגים ברפואת שיניים:

 https://dental.huji.ac.il/%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-new

מלגות

תלמידים בחוג לתואר המוסמך

לחוג לביוטכנולוגיה יש מאגר מלגות שנתי ייחודי לחוג עבור תלמידי המוסמך לפי מדרג ציונים ומספר המלגות המוקצה.

יש להסביר למנחה הייעודי כי יש סיכוי לקבלת מלגה מהחוג לביוטכנולוגיה, אך המגלה אינה מובטחת בזמן ההרשמה מפני שאז עדיין לא ידוע מה מספר התלמידים והמדרג שלהם.

במסגרת מלגות אלו קיימתו גם מלגות הצטיינות היכולות להגיע עד לסכום של 6 אלף ש"ח לחודש, לאחר בחירת הזכאים והחייבות המנחה לשלם את חלקו.

תלמידי החוג יקבלו למלגות ופרסים עפ"י הקריטריונים המקובלים בפקולטה בה הינם מבצעים את עבודת המחקר

ולפי הכללים האוניברסיטאים למלגות לתארים מתקדמים: https://academic-secretary.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/mihya_2019.pdf

מלגות החוג  לביוטכנולוגיה יכולות לבוא במקום או בנוסף למלגות הנוספות.

תלמידי מוסמך באוניברסיטה העברית זכאים לפטור שכר לימוד על פי הכללים האוניברסיטאים: https://studentsadmin.huji.ac.il/exempt/4

הרשמה

ניתן להירשם לחוג עד לתחילת שנת הלימודים.

סדרי ההרשמה הינם זהים לכל תלמידי החוג לביוטכנולוגיה - 
מהפקולטה לחקלאות, מהפקולטה למדעי הטבע ומהפקולטה לרפואה

סדרי הרשמה
ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

 • א. ברמה אוניברסיטאית (מדור רישום וקבלה) 
  באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה: http://info.huji.ac.il/ 
   
 • ב. להשלמת ההרשמה על המועמד/ת:
   
  • למלא טופס הרשמה של הפקולטה למדעי הטבע (גם אם המנחה מפקולטה אחרת, לאחר ההרשמה תוסדר ההרשמה לפקולטת האם של המנחה.
    
  • לצרף גיליון ציונים רשמי, מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד. הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר (למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר בוגר).
    
  • לבוגרי האוניברסיטה העברית: אין צורך בצירוף גיליון ציונים או אישור זכאות לתואר
   ניתן לשלוח את טופס ההרשמה לאחר אישורו הסופי בדוא"ל shulic@savion.huji.ac.ill  ולוודא הרשמה מלאה עם גב' שולי כהן ‎026586722‏
  • למידע נוסף ניתן לפנות ל:

   ראש החוג, פרופ' בועז תירוש טלפון 026758730 דוא"ל boazt@ekmd.huji.ac.il

   מזכירת החוג, מרגלית פינגרהוט טל: 02-6586006 margalitf@savion.huji.ac.i

 

לרישום ל-PhD :   http://www.research-students.huji.ac.il/

מסלול לתואר משולב- PhD-MBA דוקטורט בביוטכנולוגיה ותואר מוסמך במנהל עסקים

הסטודנטים בתכנית ילמדו לדוקטורט ניסויי (מחקרי) בנושאים הקשורים לביוטכנולוגיה שיתבצע באחת הפקולטות הניסוייות באוניברסיטה העברית. 

התכנית היא לתואר כפול (PhD-MBA) עם בית הספר למנהל עסקים, אשר חלקה יינתן כבר מהשנה הראשונה (קורס מיקרו ומאקרו כלכלה) ועיקר הלימודים ירוכזו, החל מהשנה שלישית בדוקטורט ועד לשנה השישית.

תהיה חפיפה מינימלית בין דרישות הקורסים של הדוקטורט ללימודי ה- MBA בכדי להבטיח כי שני התארים יסתיימו במקביל (הדוקטורט יסתיים ראשון והתואר השני במנהל עסקים אחריו).

בתוכנית המשותפת תהיה חפיפה חלקית בין התכניות:

בשנה הראשונה והשנייה, עד למעבר לשלב ב' לדוקטורט, ישלימו משתתפי התכניתעד 6 נ"ז בתחום המחקר וקורס כולל בכלכלה בהיקף של 5 נ״ז (שמכיל 3 נ״ז בכלכלה מיקרו ו-2 נ״ז בכלכלה מאקרו).

מהמעבר לשלב ב' של הדוקטורט, בשנה השלישית, יילמדו התלמידים עד מחצית מלימודי ה- MBA . החל משלב ב' יוכלו הסטודנטים להצטרף לקורסים של התואר השני במנהל עסקים, וזאת רק לאחר תאום ואישור בכתב של המנחה לדוקטורט.

החל מהשנה הרביעית לדוקטורט, יוכלו התלמידים ללמוד את כל מכסת הקורסים מלימודי ה-MBA מלבד קורס אחד שיילמד בשנה האחרונה, בה מגישים את עבודת הדוקטורט וסוגרים את הדוקטורט.

רק בשנה האחרונה, עם עמידה ביעדי המחקר ובהמלצת המנחה ולאחר שעבודת הדוקטורט תשלח לשיפוט, יתבצע הרישום לתואר השני במנהל עסקים ותפתח בפועל תכנית ה- MBA אליה יוזנו הקורסים עד 48 נ"ז של קורסי מנהל עסקים (בפועל 42 נ"ז עם 6 נ"ז של הדוקטורט), ובשלב זה התלמידים ילמדו מינימום קורס אחד של מנהל עסקים כסטודנטים בתואר השני.

יש לסגור את התואר הדוקטורט עד סוף חודש אפריל וזאת כדי להיכלל בטקס קבלת התארים (דוקטורט) באותה השנה, ואילו בשנה שאחריה יוכל התלמיד לקבל את התואר השני במנהל עסקים.

לסטודנטים בתוכנית תעמוד הזכות לבחור ללמוד באחת מהתמחויות של מנהל עסקים: ביו-מד, מימון, ביג-דאטה, אסטרטגיה והתמחויות נוספות.

הסטודנטים יחויבו בכל קורסי החובה במנהל עסקים כחלק מהתוכנית. הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי (מתאים לאנשים עובדים) בקמפוסים של האוניברסיטה העברית בירושלים ורחובות.

סטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תחילת התוכנית יהיו רשאים להצטרף באישור המנחה. הסטודנטים יירשמו תחת החוג לביוטכנולוגיה, חוג 890.

לאחר רישום ראשי לדוקטורט בביוטכנולוגיה ומציאת המנחה, הסטודנטים המתאימים יקבלו אישור להצטרף לתוכנית המשולבת בבית הספר למנהל עסקים. הרישום לתואר השני יתבצע החל מהשלב שעבודת הדוקטורט תשלח לשיפוט.

העלות היא 200% לתואר המוסמך כולו ו- 100% לתואר הדוקטורט כולו.

קבלת סטודנטים לתואר השני תהיה לפי הקריטריונים הקיימים של בית הספר למנהל עסקים.

תלמידי מחקר – הסטודנטים יכולים להגיש בקשה להתקבל ללא GMAT.