חברי החוג ותחומי מחקר

פרופ' צח אדם

המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות
08-9489921
תהליכי פירוק חלבונים בכלורופלסטים.
Molecular Cloning, Recombinant DNA, Protein expression +purification, plant transformation. 

ד"ר דניאל ברקן

ביה"ס לווטרינריה, הפקולטה לחקלאות
08-9489065
  1. תכנון ובניה של חיידקים רקומביננטים – במיוחד ממשפחת המיקובקטריה – לצרכי אימונטראפיה במחלות שונות, כולל סרטן.