בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

פקולטה

חברי החוג ותחומי מחקר

פרופ' צח אדם

המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות
08-9489921
תהליכי פירוק חלבונים בכלורופלסטים.
Molecular Cloning, Recombinant DNA, Protein expression +purification, plant transformation. 

ד"ר ענת בלומנפלד

המכון למדעי היסוד ברפואת שיניים
רגנרציה של רמות שלד (סחוס, רצועה, עצם, עצב פריפריאלי) בעזרת החלבון הרקומביננטי אמלוג'נין ממקור אדם.