מדריך לעבודת המחקר

על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר, מתוך רשימת חברי החוג, או מכלל חוקרי האוניברסיטה מארבע הפקולטות הניסוייות (טבע, חקלאות,רפואה ורפואת שיניים ), כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים.

רשימת חברי החוג מופיעה באתר האינטרנט של החוג לביוטכנולוגיה על-פי שיוכם לפקולטות. את רשימת חברי החוג תוכלו למצוא באתר זה, על-פי שיוך פקולטאי  חברי החוג לביוטכנולוגיה לפי שיוך פקולטות

אפשר למצוא מנחה מבין כלל חוקרי האוניברסיטה. ראו מטה את רשימת היחידות מהן ניתן לבחור מנחה:

יש לשלוח למזכירות החוג בדוא"ל אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר במסגרת הלימודים בחוג (איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לחוג).

הפקולטה לחקלאות:

https://hafakulta.agri.huji.ac.il/%

מכון וולקני:

https://app.agri.gov.il/OpenDay2018/

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע:

המכון למדעי החיים:

https://www.bio.huji.ac.il/he/ResearchGroups

לפי מחלקות: https://www.bio.huji.ac.il/he/units_main

המכון לכימיה:

https://chemistry.huji.ac.il/personal/faculty

המכון למדעי כדור הארץ:

https://earth.huji.ac.il/people/%D7%A1%D7%92%D7%9C/%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99

המכון לפיסיקה:

http://www.phys.huji.ac.il/people_faculty

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב:

http://www.cs.huji.ac.il/he/people/faculty

הפקולטה לרפואה:

כלל החוקרים: רפואה ורוקחות

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/research/Pages/faculty.aspx

לפי מגמות:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/education/curriculumBioMed/Pages/biochemistryResearchersList.aspx

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/education/curriculumBioMed/Pages/biologyResearchersList.aspx

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/education/curriculumBioMed/Pages/geneticsResearchersList.aspx

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/education/curriculumBioMed/Pages/microbiologyResearchersList.aspx

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/education/curriculumBioMed/Pages/neurobiologyResearchersList.aspx

חוקרי הדסה:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/research/Pages/hadassahResearchers.aspx

המכון למחקר רפואי:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/imric/Pages/academicStaff.aspx

בית הספר לרוקחות:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/pharmacy/research/Pages/faculty.aspx

הפקולטה לרפואה שיניים:

מדעים ביו-רפואיים:

https://dental.huji.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D

לפי מעבדות:

https://dental.huji.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F

מחקרים ביוטכנולוגים ברפואת שיניים:

 https://dental.huji.ac.il/%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-new