תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות לחוג מועמדים עם תואר ראשון בציון 80 לפחות בתחומים ביולוגיים, או במדעים מדויקים. מועמדים בעלי תואר בוגר שהכשרתם הקודמת אינה מספיקה לתחום הביוטכנולוגיה יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של החוג ועשויים להידרש ללימודי השלמה. מספר המקומות בחוג מוגבל.