טפסים

 

לאחר הבחינה - על הסטודנט/ית להגיש את עבודת הגמר (בגרסתה הסופית) לספריה של הפקולטה למדעי הטבע באמצעות מערכת מקוונת "הפקדות עבודות" בצירוף אישור המנחה שניתן להורדה במערכת ההפקדה (מצורף גם בדף זה למטה)

אם נתקלים בבעיה בהפקדה - יש ליצור קשר עם התמיכה: helpdesk@ekmd.huji.ac.il