מידע לתלמיד

קורסים לתואר מוסמך בביוטכנולוגיה לשנת תשפ"ב

שימו לב: הגם שאנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לעדכן את רשימת קורסי הבחירה באתר החוג, לפעמים חלים שינויים בשנתון הרשמי של האוניברסיטה שאינם באים כאן לידי ביטוי במהירות הרצויה. תכנית הלימודים הקובעת היא זו המתפרסמת בשנתון האוניברסיטה http://shnaton.huji.ac.il/ ושם גם מופיעה רשימת הקורסים הזמינים לבחירה.

החוג לביוטכנולוגיה באתר האוניברסיטאי

שנתון 2021/2022 תשפ"ב

קורסי חובה

פקולטה

מספר נ"ז

סמסטר

יום

מס' הקורס

שם הקורס

טבע

 2 נ"ז

א'

רביעי

76052

ביוטכנולוגיה בישראל

טבע

 2 נ"ז

א'

רביעי

94902

קורי עכביש: ממדע בסיסי לטכנולוגיה

טבע  2 נ"ז א' רביעי 94709 ביולוגיה עתירת נתונים שיטות ועיבוד ביואינפורמטי של המידע

טבע

 2 נ"ז

א'

רביעי

94707

סמינר בביוטכנולוגיה

חקלאות  2 נ"ז ב' רביעי  71174 פיתוח מוצרי פרמה וביוטכנולוגיה בהתאמה לדרישות הרגולציה בתעשיית הביומד

חקלאות

 3 נ"ז

ב'

רביעי

73534

ביוטכנולוגיה בחקלאות

חקלאות  2 נ"ז ב' רביעי 71169

תאי גזע והיררכיה תאית במדע החקלאות וברפואה

קורס חובת בחירה

ניתן לבחור את המעבדה בנוירוביוטכנולוגיה כתחליף לאחד מקורסי החובה (מלבד ביוטכנולוגיה בישראל)

חלקאות  2 נ"ז  ב'

1-3.

באוגוסט

71218 מעבדה בנוירוביוטכנולוגיה: המאפיין והמבקר את ההתנהגות המינית
סה"כ קורסי חובה: 15 נ"ז

תתקיימנה הסעות מאורגנות על חשבון החוג לתלמידים בין רחובות לירושלים לצורך לימודי קורסי חובה אלו

לקורסים בשנתון האוניברסיטאי

הרצאה (ללא נ"ז): על התלמידים להרצות על עבודת המחקר שלהם במהלך לימודיהם לתואר; קיום הרצאה זו הוא תנאי לסיום הלימודים.

ההרצאה יכולה להתקיים במחלקה או המכון בו מתבצעת עבודת המחקר, או במסגרת כנס מדעי. על התלמיד לספק למזכירות החוג לביוטכנולוגיה אישור ממנחה עבודת הגמר על קיום ההרצאה ועל המסגרת בה ניתנה. ההרצאה הינה חזרה מיטבית לקראת בחינת הגמר הסופית.

קורסי בחירה להשלמת 30 נ"ז לתואר (סה"כ 15 נ"ז):

חלק מהקורסים מתקיימים אחת לשנתיים, בחלק מהקורסים מספר המשתתפים מוגבל. יש לוודא זאת בעת הרישום לקורסים .

ניתן לבחור קורסי בחירה שאינם ברשימה מטה מכלל הקורסים בפקולטות השונות באוניבריסטה העברית באישור באמצעות טופס בקשה לאישור קורסים

פקולטה נ"ז מס' הקורס שם הקורס
חקלאות 2 65710 אימונולוגיה קלינית
חקלאות 3 71034 גנטיקה מולקולרית
חקלאות 2 71101 מעבר אותות ובקרת התבטאות גנים בצמחים
חקלאות 4 71125 פיטובקטריולוגיה
חקלאות 2 71126 אקולוגיה כימית בהגנת הצומח
חקלאות 3 71138 תרביות רקמה של צמחים
חקלאות 2 71144 טוקסיקולוגיה של קוטלי חרקים כמזהמי סביבה
חקלאות 2 71151 ה"נוקלאום"-מבנה וארגון גרעין התא
חקלאות 3 71177 מעבדה בביולוגיה מולקולרית
חקלאות 3 71184 הנדסה גנטית
חקלאות 2 71186 צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה
חקלאות 3 71430 כימיה וביוכימיה של מזון
חקלאות 2 71901 ביוכימיה של חלבונים ואנזימים
חקלאות 3 71902 מעבדה בביוכימיה של חלבונים ואנזימים
חקלאות 3 71914 גישות מתקדמות באימונולוגיה
חקלאות 3 71921 משפט, מו"פ ועסקים בביוטכנולוגיה
חקלאות 3 71957 אספקטים ניסויים בביולוגיה מולקולרית
חקלאות 2 71975 מעבדה בתרביות רקמה של צמחים
חקלאות 2 71977 מיקרוביולוגיה סביבתית
חקלאות 3 73501 הנדסת חלבונים וננוביוטכנולוגיה
חקלאות 4 73527 שונות ברצף ה- DNA ויישומיהם בניתוחים גנטיים ובהשבחה
חקלאות 2 73531 קשירה ומטבוליזם של חנקן בחיידקים וצמחים
טבע 3 69684 מבוא לתורת הריאקטורים ולגמלון תהליכים כימיים
טבע 2 69976 אסטרטגיה של ארגון עתיר –טכנולוגיה
טבע 3 72587 יחסי גומלין צמח-פתוגן
טבע 5 72600 ביוכימיה ופיסיולוגיה של הפוטוסינתיזה
טבע 2 72637 גנטיקה מולקולרית של תגובות צמחים לעקות סביבתיות
טבע 2 72653 מבט חטוף לעולם מופלא: התפתחות צמחים
טבע 5 72677 ביואינפורמטיקה: אנליזה ממוחשבת של רצפי מולקולות ביולוגיות
טבע 2 72679 מיקרוביולוגיה שימושית
טבע 3 72681 שיטות בביטוי ובידוד חלבונים רקומביננטיים
טבע 5 72682 ניקוי וביטוי חלבונים רקומביננטים – מעבדה
טבע 2 76056 המשבר הסביבתי במבט בין-תחומי
טבע 5 76105 יזמות בהנדסה ביורפואית
טבע 3 76106 מבוא לביו-מיקרו מכשירים
טבע 4 76107 הנדסת רקמות
טבע 7 76716 מיקרוביולוגיה ימית
טבע 4 78852 מבוא לעיבוד אותות וניתוח נתונים
טבע 3 88849 מבנה ותפקוד כרומוזומים וכרומטין
טבע 2 89777 מיקרוביולוגיה סביבתית
טבע 3 92623 תכנון ואבולוציה של חלבונים
טבע 3 92620 ביוכימיה ופיזיולוגיה מולקולרית של ממברנות ומערכות טרנספורט
טבע 4 92812 שיטות הפרדה וקביעה בביוכימיה ובביולוגיה מולקולרית
טבע 3 92990 ביולוגיה מבנית ומודלים
טבע 4 93856 רב שיח בין גנומים, אורגנטות ומסלולים ביוכימיים בצמחים
רפואה 2 64642 פולימרים ומקרומולקולות והשימוש בהם ברפואה
רפואה 3 64751 שימוש במודלים לתכנון תרופות
רפואה 3.5 64810 קשר כמותי בין מבנה ופעילות
רפואה 1 64813 אליגונוקליוטידים: הכנה ושימושים במערכות ביולוגיות
רפואה 4 81801 מיקרוביולוגיה רפואית
רפואה 4 81803 אימונונלוגיה תאית ומולקולרית – פרקים נבחרים
רפואה 2 81807 הבסיס האימונולוגי של תרכיבים
רפואה 4 81812 ביולוגיה תאית מולקולרית
רפואה 4 81817 מבנה ותפקיד של חלבונים
רפואה 6 81834 טכניקות מתקדמות לאנליזה של מנגנונים אימונולוגיים
רפואה 5 81850 ביולוגיה מולקולרית
רפואה 2 81864 ביוטכנולוגיה ומדעי הסביבה
רפואה 2 81891 פקטורי גידול וציטוקינים - ביולוגיה מולקולרית ותאית
טבע 3 88839 ביולוגיה מולקולרית של הגרעין
טבע 3 88843 ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים
טבע 2 92632 ייצור חלבונים: מאקדמיה לשימוש תראפי
רפואה 4 94121 התעשייה הביו-רפואית: יסודות ואופקים
רפואה 4 94704 ליפוזומים: ממחקר בסיסי ליישום בהעברת תרופות חיסון ותרפיה גנית
רפואה 2 94818 בין תרבות לרפואה
רפואה 4 94905 ריפוי גני
לקורסים בשנתון