נהלי הרשמה לחוג לביוטכנולוגיה

סדרי הרשמה
ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

 • א. ברמה אוניברסיטאית (מדור רישום וקבלה) 
  באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה: http://info.huji.ac.il/ 
   
 • ב. להשלמת ההרשמה על המועמד:
   
  • למלא טופס הרשמה  (הטופס הוא של הפקולטה למדעי הטבע. אם המנחה הוא/היא מפקולטה אחרת, השיוך יתבצע אחרי ההרשמה, לפי מיקום המנחה - חקלאות/רפואה/רפואת שיניים).
    
  • לצרף גיליון ציונים רשמי, מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד. הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר (למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר בוגר).
    
  • לשלוח את המסמכים המצוינים לעיל אל: 
   גב' שולי כהן- רכזת לימודי המוסמך,
   הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, 
   האוניברסיטה העברית, קמפוס אדמונד י. ספרא,
   ירושלים 9190401 לבוגרי האוניברסיטה העברית: אין צורך בצירוף גיליון ציונים או אישור זכאות לתואר
   ניתן לשלוח את טופס ההרשמה בדוא"ל (shulic@savion.huji.ac.il או בטלפון שולי 02-6586722).

  מועמדים בעלי תעודת "בוגר" מחו"ל יירשמו באמצעות המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (הר הצופים, טל' 02-5882607). בנוסף, יש לצרף אישור ממנחה על הסכמתו להנחות את התלמיד במסגרת עבודת המחקר.

  יש להגיש מועמדות עד סוף אוגוסט. בקשות שיוגשו לאחר מכן ידונו במידה ויהיה מקום פנוי במסגרת הפקולטה בה מתכוון המועמד לבצע את מחקרו (הפקולטה אליה משתייך המדריך).

  מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעוניינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

  כתובתנו:

  האוניברסיטה העברית, מזכירות החוג לביוטכנולוגיה,

  בניין קזאלי , קמפוס אדמונד י' ספרא (גבעת- רם), ירושלים 9190401

  טלפון: 02-6586006

  margalitf@savion.huji.ac.il