נהלי הרשמה לחוג לביוטכנולוגיה

 

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

א. ברמה אוניברסיטאית: שם יש לשלם דמי רישום (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט.

ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה,

מילוי טופס ההרשמה, צירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר (אם יש),

יש לצרף אישור ממנחה על הסכמתו להנחות את התלמיד במסגרת עבודת המחקר. 

לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

  •      מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך מידע אישי)
  •      למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בלבד.

ההרשמה נפתחת בחודש ינואר. מומלץ מאוד להירשם בהקדם וזאת על מנת להגדיל את סיכויי הקבלה ולאפשר לחוג לשבץ למשרות תרגול וחלוקת מלגות לתלמידים שיימצאו ראויים ומתאימים.
הנרשמים נדרשים להתקשר עם מנחה ולקבל הסכמתו לפני ההרשמה.
תלמיד שהגיש מועמדותו ללימודי מוסמך, מתבקש לפנות לחוג  ולבדוק את התנאים לקבלת משרה או מלגה.

מועמדים בעלי תואר בוגר ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל

מועמדים אלו:

א. יירשמו במדור לרישום וקבלת תלמידים מחו"ל הנמצא בבניין גולדשמידט בקמפוס הר הצופים, טלפון 02-5882607.

ב. ייצרו חשבון במערכת ההרשמה וימלאו שם את טופס ההרשמה.

 https://biotechnology.huji.ac.il/inter-faculty-biotechnology-program

 

אם נתקלים בבעיה בתהליך ההרשמה אפשר לפנות למרגלית במזכירות החוג לביוטכנולוגיה או לאחראית ההרשמה:

גב' שולי כהן- רכזת לימודי המוסמך בדוא"ל (shulic@savion.huji.ac.il או בטלפון שולי 02-6586722).

  • מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעוניינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

     

כתובתנו:

האוניברסיטה העברית, מזכירות החוג לביוטכנולוגיה,

בניין קזאלי , קמפוס אדמונד י' ספרא (גבעת- רם), ירושלים 9190401

טלפון: 02-6586006

margalitf@savion.huji.ac.il