נהלי הרשמה לחוג לביוטכנולוגיה

סדרי הרשמה
ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

  1. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט 
  2. ברמת הפקולטה: בשלב ראשון יש להירשם תחת הפקולטה למדעי הטבע בטופס המקוון, לאחר ההרשמה הפקולטה תעודכן לפי המנחה.

א. יש למלא את טופס ההרשמה המקוון

ב. להעלות את המסמכים הבאים לתיקיית העלאת מסמכים אישית .

  • גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר (מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך מידע אישי) ש

         יש לצרף גיליון ציונים רשמי, מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד. הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר (למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר 

         בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים עדכני עד למועד הרישום, גם אם אין עדיין ציונים סופיים בכל הקורסים. הגיליון צריך להיות רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע עדכני לתואר בוגר).

  • אישור זכאות לתואר בוגר (מועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יצרפו רק גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר).

ג. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

אם נתקלים בבעיה בתהליך ההרשמה אפשר לפנות למזכירות החוג לביוטכנולוגיה או לאחראית ההרשמה:

גב' שולי כהן- רכזת לימודי המוסמך בדוא"ל (shulic@savion.huji.ac.il או בטלפון שולי 02-6586722).

 

  •  מועמדים בעלי תעודת "בוגר" מחו"ל יירשמו באמצעות המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (הר הצופים, טל' 02-5882607).

 https://biotechnology.huji.ac.il/inter-faculty-biotechnology-program

בנוסף, יש לצרף אישור ממנחה על הסכמתו להנחות את התלמיד במסגרת עבודת   המחקר. 

 

  • מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעוניינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

     

כתובתנו:

האוניברסיטה העברית, מזכירות החוג לביוטכנולוגיה,

בניין קזאלי , קמפוס אדמונד י' ספרא (גבעת- רם), ירושלים 9190401

טלפון: 02-6586006

margalitf@savion.huji.ac.il