לימודי השלמה

תכנית לימודי ההשלמה מיועדת לתלמידים בעלי תואר ראשון, ללא רקע בביולוגיה. המועמדים יידרשו לעבור ועדת קבלה ע"י ועדת הלימודים של החוג.

תלמידים שיתקבלו לתכנית ההשלמה יידרשו ללמוד את הקורסים הבאים ולסיים אותם בממוצע שייקבע לפני תחילת שנ ת הלימודים. רק תלמידים שיעמדו בתנאי זה וימצאו מדריך לעבודת המחקר, יוכלו להתקבל ללימודי מוסמך בביוטכנולוגיה, כתלמידים מן המניין .

את הקורסים ניתן ללמוד בירושלים (בפקולטה למדעי הטבע) או ברחובות (בפקולטה לחקלאות).

במידה וקיימת סתירה לגבי פרטי הקורסים בין הנתונים בעמוד זה לבין שנתון האוניברסיטה, הגרסה הקובעת היא זו שבשנתון.

קורסי חובה

בירושלים

מספר הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
69174 כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה 6 א
69166 כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה 5 ב
72120 ביוכימיה של התא 6 א
72362 מבוא למיקרוביולוגיה 4 א
72156 מבוא לגנטיקה (מצומצם) 3 ב
72126 מבוא לביולוגיה של האורגניזם (מצומצם) 3 א
72332 מבוא לביולוגיה מולקולרית 3 א

ברחובות

מספר הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
71074 עקרונות הכימיה 7 א
71066 עקרונות בכימיה אורגנית א' 3 א
71080 ביוכימיה 5 א או ב
71056 מיקרוביולוגיה כללית 4 ב
71012 יסודות הגנטיקה 5 א
71078 ביולוגיה של התא 3.5 א
71065 מבוא לביולוגיה מולקולרית 3 א

קורסים מומלצים

בירושלים

מספר הקורס שם הקורס נ"ז
69173 מעבדה ביסודות הכימיה לתלמידי ביולוגיה הכימיה 3
72334 מבוא למדעי הצמח 5
72128 מבוא לביולוגיה של האורגניזם 5
72110 מבוא לביולוגיה של האורגניזם - מעבדה 3

ברחובות

מספר הקורס שם הקורס נ"ז
71048 מבוא למדעי הצמח - אנטומיה של צמחי הזרע 5
71808 מבוא לביולוגיה של בעלי-חיים 2
לקורסים בשנתון