מועמדים ללימודי השלמה

מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעונינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

למידע נוסף ללימודי השלמה לחצו כאן

המועמדים צריכים להחליט באיזו פקולטה ירצו לבצע את עבודה המחקר לאחר שנת ההשלמה, מפני שלכל פקולטה יש נהלי לימודי השלמה שונים, ולפיהם יש לבחור את לימודי ההשלמה הנדרשים:

הפקולטה למדעי הטבע 

http://science.huji.ac.il/he/MscStudies

הפקולטה לחקלאות

תנאי קבלה למסלול המחקרי | סטודנטים - לימודים ונהלים (huji.ac.il)

הפקולטה לרפואה

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/regulations/regulationsBioMed/Pages/postgraduate.aspx

דרישות מוקדמות ל- PhD על פי דרישות היחידה לתלמידי מחקר:

http://www.research-students.huji.ac.il/