מועמדים ללימודי השלמה

מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעונינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

המועמדים צריכים להחליט באיזו פקולטה ירצו לבצע את עבודה המחקר לאחר שנת ההשלמה, מפני שלכל פקולטה יש נהלי לימודי השלמה שונים, ולפיהם יש לבחור את לימודי ההשלמה הנדרשים:

הפקולטה למדעי הטבע 

http://science.huji.ac.il/he/MscStudies

הפקולטה לחקלאות

ttp://hafakulta.agri.huji.ac.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99

הפקולטה לרפואה

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/he/regulations/regulationsBioMed/Pages/postgraduate.aspx

למידע נוסף ללימודי השלמה לחצו כאן

דרישות מוקדמות ל- PhD על פי דרישות היחידה לתלמידי מחקר:

http://www.research-students.huji.ac.il/