מסלול לתואר משולב- PhD-MBA דוקטורט בביוטכנולוגיה ותואר מוסמך במנהל עסקים

הסטודנטים בתכנית ילמדו לדוקטורט ניסויי (מחקרי) בנושאים הקשורים לביוטכנולוגיה שיתבצע באחת הפקולטות הניסוייות באוניברסיטה העברית. 

התכנית היא לתואר כפול (PhD-MBA) עם בית הספר למנהל עסקים, אשר חלקה יינתן כבר מהשנה הראשונה (קורסי השלמה בכלכלה) ועיקר הלימודים ירוכזו לקראת סוף הדוקטורט.

תהיה חפיפה מינימלית בין דרישות הקורסים של הדוקטורט ללימודי ה- MBA בכדי להבטיח כי שני התארים יסתיימו במקביל (הדוקטורט יסתיים ראשון והתואר השני במנהל עסקים אחריו).

תוכנית המשותפת תהיה חפיפה חלקית בין התכניות:

בשנה הראשונה והשנייה, עד למעבר לשלב ב' לדוקטורט, ישלימו משתתפי התכנית 6 נ"ז של לימודי כלכלה ו- 4 נ"ז בתחום המחקר.

החל מהמעבר לשלב ב' של הדוקטורט, יילמדו 44 נ"ז של לימודי ה- MBAוכן 2 נ"ז נוספות בתחום המחקר. כמחציתם יילמדו בשנה החמישית של התכנית.

רק בשנה החמישית, עם עמידה ביעדי המחקר ובהמלצת המנחה תפתח בפועל תכנית ה- MBA אליה יוזנו הקורסים. כך שבפעול התוכנית לתואר כפול מאפשר לסיים את לימודי התארים בסך של 56 נ"ז בלבד.

לסטודנטים בתוכנית תעמוד הזכות לבחור ללמוד באחת מהתמחויות של מנהל עסקים: ביו-מד, מימון, ביג-דאטה, אסטרטגיה והתמחויות נוספות.

הסטודנטים יחויבו בכל קורסי החובה במנהל עסקים כחלק מהתוכנית. הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי (מתאים לאנשים עובדים) בקמפוסים של האוניברסיטה העברית בירושלים ורחובות.

סטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תחילת התוכנית יהיו רשאים להצטרף באישור המנחה. הסטודנטים יירשמו תחת החוג לביוטכנולוגיה, חוג 890.

לאחר רישום ראשי לדוקטורט בביוטכנולוגיה ומציאת המנחה, הסטודנטים המתאימים יקבלו אישור להצטרף לתוכנית המשולבת בבית הספר למנהל עסקים. הרישום בפועל יהיה בשנה החמישית של הדוקטורט.

העלות היא 200% לתואר המוסמך כולו ו- 100% לתואר הדוקטורט כולו.

 

קבלת סטודנטים לתואר השני תהיה לפי הקריטריונים הקיימים של בית הספר למנהל עסקים.

תלמידי מחקר – הסטודנטים יכולים להגיש בקשה להתקבל ללא GMAT.