מסלול לתואר משולב- PhD-MBA דוקטורט בביוטכנולוגיה ותואר מוסמך במנהל עסקים

הסטודנטים בתכנית ילמדו לדוקטורט ניסויי (מחקרי) בנושאים הקשורים לביוטכנולוגיה שיתבצע באחת הפקולטות הניסוייות באוניברסיטה העברית. 

התכנית היא לתואר כפול (PhD-MBA) עם בית הספר למנהל עסקים, אשר חלקה יינתן כבר מהשנה הראשונה (קורס מיקרו ומאקרו כלכלה) ועיקר הלימודים ירוכזו, החל מהשנה שלישית בדוקטורט ועד לשנה השישית.

תהיה חפיפה מינימלית בין דרישות הקורסים של הדוקטורט ללימודי ה- MBA בכדי להבטיח כי שני התארים יסתיימו במקביל (הדוקטורט יסתיים ראשון והתואר השני במנהל עסקים אחריו).

בתוכנית המשותפת תהיה חפיפה חלקית בין התכניות:

בשנה הראשונה והשנייה, עד למעבר לשלב ב' לדוקטורט, ישלימו משתתפי התכניתעד 6 נ"ז בתחום המחקר וקורס כולל בכלכלה בהיקף של 5 נ״ז (שמכיל 3 נ״ז בכלכלה מיקרו ו-2 נ״ז בכלכלה מאקרו).

מהמעבר לשלב ב' של הדוקטורט, בשנה השלישית, יילמדו התלמידים עד מחצית מלימודי ה- MBA . החל משלב ב' יוכלו הסטודנטים להצטרף לקורסים של התואר השני במנהל עסקים, וזאת רק לאחר תאום ואישור בכתב של המנחה לדוקטורט.

החל מהשנה הרביעית לדוקטורט, יוכלו התלמידים ללמוד את כל מכסת הקורסים מלימודי ה-MBA מלבד קורס אחד שיילמד בשנה האחרונה, בה מגישים את עבודת הדוקטורט וסוגרים את הדוקטורט.

רק בשנה האחרונה, עם עמידה ביעדי המחקר ובהמלצת המנחה ולאחר שעבודת הדוקטורט תשלח לשיפוט, יתבצע הרישום לתואר השני במנהל עסקים ותפתח בפועל תכנית ה- MBA אליה יוזנו הקורסים עד 48 נ"ז של קורסי מנהל עסקים (בפועל 42 נ"ז עם 6 נ"ז של הדוקטורט), ובשלב זה התלמידים ילמדו מינימום קורס אחד של מנהל עסקים כסטודנטים בתואר השני.

יש לסגור את התואר הדוקטורט עד סוף חודש אפריל וזאת כדי להיכלל בטקס קבלת התארים (דוקטורט) באותה השנה, ואילו בשנה שאחריה יוכל התלמיד לקבל את התואר השני במנהל עסקים.

לסטודנטים בתוכנית תעמוד הזכות לבחור ללמוד באחת מהתמחויות של מנהל עסקים: ביו-מד, מימון, ביג-דאטה, אסטרטגיה והתמחויות נוספות.

הסטודנטים יחויבו בכל קורסי החובה במנהל עסקים כחלק מהתוכנית. הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי (מתאים לאנשים עובדים) בקמפוסים של האוניברסיטה העברית בירושלים ורחובות.

סטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תחילת התוכנית יהיו רשאים להצטרף באישור המנחה. הסטודנטים יירשמו תחת החוג לביוטכנולוגיה, חוג 890.

לאחר רישום ראשי לדוקטורט בביוטכנולוגיה ומציאת המנחה, הסטודנטים המתאימים יקבלו אישור להצטרף לתוכנית המשולבת בבית הספר למנהל עסקים. הרישום לתואר השני יתבצע החל מהשלב שעבודת הדוקטורט תשלח לשיפוט.

העלות היא 200% לתואר המוסמך כולו ו- 100% לתואר הדוקטורט כולו.

קבלת סטודנטים לתואר השני תהיה לפי הקריטריונים הקיימים של בית הספר למנהל עסקים.

תלמידי מחקר – הסטודנטים יכולים להגיש בקשה להתקבל ללא GMAT.