מלגות

כל התלמידים בחוג לתואר המוסמך יקבלו מלגות מהחוג לביוטכנולוגיה וכן מלגות ופרסים עפ"י הקריטריונים המקובלים בפקולטה בה הינם מבצעים את עבודת המחקר.