מלגות

כל התלמידים בחוג לתואר המוסמך יקבלו מלגה ייחודית מהחוג לביוטכנולוגיה

זאת בנוסף למלגות ופרסים עפ"י הקריטריונים המקובלים בפקולטה בה הינם מבצעים את עבודת המחקר

ולפי הכללים האוניברסיטאים למלגות לתארים מתקדמים: https://academic-secretary.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/mihya_2019.pdf

תלמידי מוסמך באוניברסיטה העברית זכאים לפטור שכר לימוד על פי הכללים האוניברסיטאים: https://studentsadmin.huji.ac.il/exempt/4