מלגות

תלמידים בחוג לתואר המוסמך

לחוג לביוטכנולוגיה יש מאגר מלגות שנתי ייחודי לחוג עבור תלמידי המוסמך לפי מדרג ציונים ומספר המלגות המוקצה.

יש להסביר למנחה הייעודי כי יש סיכוי לקבלת מלגה מהחוג לביוטכנולוגיה, אך המגלה אינה מובטחת בזמן ההרשמה מפני שאז עדיין לא ידוע מה מספר התלמידים והמדרג שלהם.

במסגרת מלגות אלו קיימתו גם מלגות הצטיינות היכולות להגיע עד לסכום של 6 אלף ש"ח לחודש, לאחר בחירת הזכאים והחייבות המנחה לשלם את חלקו.

תלמידי החוג יקבלו למלגות ופרסים עפ"י הקריטריונים המקובלים בפקולטה בה הינם מבצעים את עבודת המחקר

ולפי הכללים האוניברסיטאים למלגות לתארים מתקדמים: https://academic-secretary.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/mihya_2019.pdf

מלגות החוג  לביוטכנולוגיה יכולות לבוא במקום או בנוסף למלגות הנוספות.

תלמידי מוסמך באוניברסיטה העברית זכאים לפטור שכר לימוד על פי הכללים האוניברסיטאים: https://studentsadmin.huji.ac.il/exempt/4