בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

פקולטה

פרופ' עודד ירדן

המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה
08-9489298
Oded.Yarden@huji.ac.il

  1. הנדסה גנטית בפטריות.
  2. אנליזה מולקולרית של תהליכי גידול והתפתחות בפטריות בעלות עניין כלכלי.