בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר אדוארד יורקביץ

המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה
08-9489167
edouard.jurkevitch@mail.huji.ac.il

  1. Structure and functions of rhizosphere and phyllosphere microbial populations.
  2. Diversity, ecology and evolution of predatory bacteria.
  3. Molecular biology of the life cycle of Bdellovibrio and like organisms.
  4. Structure and functions of bacterial communities associated with the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata.