בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' חגי אבליוביץ

המחלקה לביוכימיה מדעי המזון והתזונה
08-9489060
hagai.abeliovich@mail.huji.ac.il
  1. התפקיד של תגובות להרעבה לחנקן בשמרים, בתהליכי תסיסה תעשיתיים.
  2. מנגנון התגובה של שמרים למשמרי מזון כגון: חומצה בנזואית וחומצה סורבית.
  3. ביטוי של מסלולים מטבוליים הטרולוגיים בשמרים.
  4. תגובות להרעבה בתאים אאוקריוטיים.
  5. ביולוגיה של התא וגנטיקה של שמרים.