הפקולטה לרפואה

פרופ' רון כהן

המחלקה לרוקחות
בי"ס לרוקחות
02-6758659
  1. עקה חימצונית במערכת העיכול.
  2. מודלציה של פוטנציאל הרדוקס התאי.
  3. מנגנוני נזק ביולגיים בעקה חימצונית.

פרופ' אהוד כץ

המחלקה לוירולוגיה
המכון למיקרוביולוגיה
02-6758557
  1. קירת חומרים טבעיים וסינטטיים לפעילות אנטי- ויראלית.הופעת עמידות נגיפים לתרופות אנטי-ויראליות.

ד"ר דניאל מלול

המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם
הדסה עין-כרם
02-6778398
  1. בקרת ביטוי הגן לאינסולין ע"י גלוקוז, במצב נורמלי GSF/PDX כפקטור משפעל.
  2. אלמנטים המבקרים את ביטוי הגן ל- GSF/PDX מאדם.