בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' גרשון גולומב

המחלקה לרוקחות
בי"ס לרוקחות
02-6757504
golomb@cc.huji.ac.il
  1. מערכות פולימריות רב-חלקיקיות להובלה וריפוי גני.
  2. שחרור מבוקר ומושהה של גנים ואליגונוקליאוטידים.
  3. ביות חלקיקים פולימרים ותרופות לאתר מטרה בתאים.