אנשי סגל לפי פקולטה

פרופ' רון כהן

המחלקה לרוקחות
בי"ס לרוקחות
02-6758659
  1. עקה חימצונית במערכת העיכול.
  2. מודלציה של פוטנציאל הרדוקס התאי.
  3. מנגנוני נזק ביולגיים בעקה חימצונית.