אנשי סגל לפי פקולטה

פרופ' צח אדם

המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות
08-9489921
תהליכי פירוק חלבונים בכלורופלסטים.
Molecular Cloning, Recombinant DNA, Protein expression +purification, plant transformation.