בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' יצחק הדר

המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה
08-9489935
yitzhak.hadar@mail.huji.ac.il
  1. פירוק אנזימטי של ליגנוצלולוז.
  2. קליטה של ברזל במיקרואורגניזמים וצמחים.
  3. גידול פטריות מאכל.