בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות
08-9489082
alexander.vainstein@mail.huji.ac.il

  1. השבחה מולקולרית של פרחים.
  2. הנדסה גנטית של צמחים ע"י הכוונת ביטויים של גנים לזמן ולמקום הרצויים.
  3. לימוד ויישום מנגנונים מולקולריים האחראים ליצירת צבע וריח בעזרת שיטות גנומיות.