בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' אדוארדו מטרני

המחלקה לביולוגיה של התא ובעלי-חיים
המכון למדעי החיים
02-6585925
Mitrani@vms.huji.ac.il
  1. יצירת משאבה ביולוגית בעזרת ריפוי גנטי.
  2. מנגנונים מורכבים לאוגיוגנזה.
  3. סיגנלים המעורבים בדיפרנצאציה של גרעינים מתאום סומטים.
  4. אפיון גנים המקודדים לגורמי התמינות ברקמות אפיתלאיות.