בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' אהרון קפלן

המחלקה למדעי הצמח
המכון למדעי החיים
02-6585234
aaronka@vms.huji.ac.il
  1. הגברת הייצור בצמחים באמצעות גנים מציאנובקטריה.
  2. ניטור ביולוגי של זיהומים בכינרת.
  3. הרחקת עודפי CO 2.