בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר אורנה אמסטר-חודר

המחלקה למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית, הפקולטה לרפואה
ornaam@ekmd.huji.ac.il

1. Inhibiting biofilm formation by E. coli that causes urinary tract infection

1. עיכוב יצירת ביופילם על ידי חיידקי קולי הגורמים לדלקות בדרכי השתן

                                                                              

2. Organization of the bacterial cell by liquid-liquid phase separation

 

2. אירגון תא החיידק על ידי הפרדה בין פאזות נוזליות

 

3. Wisdom of the crowds: Regulation of bacterial response during stress, pathogenicity and antibiotic treatments by majority of small RNAs molecules

 

3. חכמת ההמונים: בקרת תגובתם של חיידקים בזמן עקות, הדבקות וטיפולים אנטיביוטיים על-ידי רב מולקולות הרנ"א הקצרות