בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' איתמר וילנר

המחלקה לכימיה אורגנית
המכון לכימיה
02-6585272
willnea@vms.huji.ac.il
  1. פיתוח אלקטרודות אנזימטיות כבסיס להכנת סנסורים ותאי דלק.
  2. פיתוח התקני חישה אופטיים ל- DNA.
  3. פיתוח חיישנים ביואלקטרוניים לחישת נוגדנים/ אנטיגנים, חישת DNA. זיהוי תהליכי תרגום לחלבונים וזיהוי וירוסים.
  4. מערכות אופטואלקטרוניות המבוססות על אנזימים או DNA. פיתוח נאנו-מעגלים אלקטרוניים.