בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר בנימין ארואטי

המחלקה לביולוגיה של התא ובעלי-חיים
המכון למדעי החיים
02-6585915
aroeti@cc.huji.ac.il
מנגנונים מולקולריים המעורבים בהפרשת נוגדנים פולימריים מתאי אפיתל מקוטבים.
  1. אנדוציטוזה וטרנסציטוזה – מנגנונים להעברת חומרים ותרופות מבעד לשכבת תאי אפיתל מקוטבים.
  2. חלבון השלד הבין-תאי כנתיבים להסעת חלבונים בתוך התא.