בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' גיא בלוך

המחלקה לאקולוגיה
אבולוציה והתנהגות
02-6584320
guy.bloch@mail.huji.ac.il

  1. Environmental and pharmacological influence on circadian rhythms.
  2. Social regulation of gene expression.
  3. Biotechnological applications of bees.
  4. Honey bee toxins, modulators of brain function and behavior with potential therapeutic and biotechnological applications.

All research projects in my lab are with bees.