בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' דוד אנגלברג

המחלקה לכימיה-ביולוגית
המכון למדעי החיים
02-6584718
engelber@cc.huji.ac.il

  1. פיתוח מערכות מתקדמות לביטוי בשמרים של חלבונים המשמשים ברפואה ובתעשייה.
  2. פיתוח צורונים פעילים של אנזימם (בעיקר קינאזות) כדי לבנות מערכות לסריקת תרופות נגדם.