בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' דורון שטיינברג

הפקולטה לרפואת שיניים
החוג למדעים ביו-רפואיים
מעבדה לחקר הביופילם
02-6757633
dorons@ekmd.huji.ac.il

  1. ביופלמים.
  2. מיקרובילוגיה מולקולרית.
  3. ביוטכנולוגיה רפואית.
  4. טיפול מקומי במחלות פה בעזרת תכשירים לשחרור מושהה (שיתוף עם פרופ. מ. פרידמן, רוקחות).