בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר נורמן מטאנס

המכון לכימיה
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
Metanis@mail.huji.ac.il
  1. כימיה ביולוגית, ביוארוגנית, סינתיזה כימית של חלבונים, כימיה מדיצינאלית, ראקציות
  2. כימוסלקטיביות על חלבוני, הבנת תפקידם של משפחת הסלנוחלבונים בגוף האדם.
  3. כימיה אורגנית וכימיה של פפטידים. אנזימולוגיה ואנטרקציות מולקולריות בין חלבונים