בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר נטלי קרבצ'נקו-בלשה

המכון למדעי רפואת שיניים, מדעים ביורפואיים
02-26757583
natalyk@ekmd.huji.ac.il

1 . פיתוח גישות ניסוייות תיאורטיות לשם תכנון רציונלי של שילובים תרופתיים אנטי סרטניים מותאמים אישית

2 . פיענוח כמותי של רשתות איתות חלבוניות הפועלות ברקמות בריאות וחולות .

3. חקר השפעת האינטראקציות בין תאי הגידול והאינטראקציות בין התאים לבין המצע החוץ תאי ,על התנועה התאית, האיתות התוך תאי והארכיטקטורה של רקמת הגידול הסרטני .

4 . פיתוח גישות אנליטיות חדשות, המבוססות על עקרונות מעולם הפיסיקה והכימיה, ויישומן במערכות ביולוגיות