בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' ניר קרן

המחלקה למדעי הצמח והסביבה, המכון מדעי החיים
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
02-6585233
nir.ke@mail.huji.ac.il

  1. טרנספורט והומאוסטאסיס של מתכות מעבר יחסי גומלין בין מערכות טרנספורט, פעילות פוטוסינטתית והסביבה האביוטית. קשר לביוטכנולוגיה: אופטימיזציה של תנאי גידול של מיקרואצות. התעשייה הביוטכנולוגית מאמצת מיקרואצות כ"מפעלים תאיים" לחומרי טבע יקרי ערך.
  2. דינאמיקה של תהליכים ביואנרגטיים במערכת הפוטוסינטתית. קשר לביוטכנולוגיה: הטווח הדינמי של התהליכים הפוטוסינטתיים הטבעיים גדול לאין שיעור מזה של התקנים מעשי ידי אדם. יש לנו הרבה מה ללמוד מהצמחים על קליטה, התמרה והולכה של אנרגיה במבנים ננומטרים.

  3.