בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר נסים בן-אריה

המחלקה למדעי החיים
ביולוגיה תאית והתפתחותית
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
02-6584283
Nissim.Ben-Arie@mail.huji.ac.il

  1. מגן למחלה: בקרה גנטית על ההתפתחות בעכברי מודל בעלי חסר של גורמי שעתוק ספציפיים
  2. חקר התפתחות המח וחוט השידרה במצב נורמלי ובמחלה תורשתית כתשתית לריפוי תאי על ידי תאי גזע (למשל בפגיעות חוט שידרה ופרקינסון)
  3. התפתחות האצבעות במצב נורמלי ובמחלות תורשתית - מבסיס גנטי לדיאגנוסטיקה