בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' עמירם גולדבלום

המח' לכימיה-תרופתית וחומרי טבע
בי"ס לרוקחות
02-6757701
amiram@vms.huji.ac.il
  1. מודלים מולקולריים ממוחשבים של חלבונים והאינטראקציה שלהם.
  2. עיצוב תרופות בשיטות ממוחשבות.
  3. אלגוריתמים לניבוי מבנה של חלבונים והאינטראקציה שלהם.
  4. ניבוי ממוחשב לתכונת של תרופות: זמינות ביולוגית, רעילות, תסיסות וכו'.