בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר ענת בלומנפלד

המכון למדעי היסוד ברפואת שיניים
anatbl@savion.huji.ac.il
רגנרציה של רמות שלד (סחוס, רצועה, עצם, עצב פריפריאלי) בעזרת החלבון הרקומביננטי אמלוג'נין ממקור אדם.