בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' רפאל ברויאר

המכון לחקר הריאה
בי"ח הדסה עין-כרם
02-6777548
Raffi@hadassah.org.il
  1. תהליך האפופטוזיס בפיברוזה ריאתית.
  2. רצפטורים ותאים בתהליך האסמטי.
  3. גילוי מוקדם של סרטן הריאה.
  4. רצפטורים וציטוקינים בפיברוזה ריאתית.