בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

פרופ' שמשון בלקין

המחלקה למדעי הצמח והסביבה
המכון למדעי החיים
02-6584192
shimshon@vms.huji.ac.il

  1. חיישנים מיקרוביאליים לניטור סביבתי.
  2. תגובות חיידקים לעקות סביבתיות.