בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר יובל גוטליב

ביה"ס לווטרינריה, הפקולטה לחקלאות
08-9489633
gottlieb.yuval@mail.huji.ac.il

  1. גנומיקה ופרוטאומיקה של חיידקים סמביונטים.
  2. מיקרוביום של ווקטרים פרוקי רגליים.