בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר יונתן אלקינד

המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות
08-9489246
yonatan.elkind@mail.huji.ac.il

  1. סימון ( Tagging) ובידוד גנים כמותיים ואיכותיים בעגבנייה.
  2. ביטוי כמותי של גנים טרנסגנים.
  3. השתק.ג.ים בצמחים טרנסגנים.