בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר שאול בורדמן

המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה
08-9489369
saul.burdman@mail.huji.ac.il

  1. היבטים מולקולרים ביחסי גומלין צמח-פתוגן עם דגש על זיהוי ואפיון גנים של חיידקים הקשורים בפתוגנזה.
  2. אפיון שונות מולקולארית, ביוכימית וטווח פונדקאית בתוך אוכלוסיות חיידקים פתוגנים של צמחים.
  3. מחקר מכוון לפיתוח שיטות חדישות לאבחון חיידקים פיטופתוגניים.