בחירת מנחה

ניתן לבחור מנחה מבין כלל חברי הסגל בפקולטות הניסוייות באוניברסטיה העברית בירושלים:

הפקולטה למדעי הטבע (גבעת רם) הפקולטה לחקלאות (רחובות) הפקולטה לרפואה, רוקחות (עין כרם) והפקולטה לרפואת שיניים (עין כרם)

לחצו כאן כדי להגיע לרשימת כלל חוקרי האוניברסיטה

רשימת מנחים שכבר הנחו תלמידים במסגרת החוג לפי פקולטות

ד"ר שרון קרניאלי

המחלקה לוירולוגיה, המכון הווטרינרי, משרד החקלאות
052-6125107
sharonk@moag.gov.il

מחקר נגיפים גורמי מחלה בבעלי חיים ובאדם: נגיף מחלת הפה והטלפיים, נגיפי הרפס בבקר,

נגיף מחלת קטרת העור בבקר, נגיף קדחת הנילוס המערבי.

פיתוח שיטות אבחון לנגיפים, פיתוח תרכיבים לנגיפים.